Zoonavena thomensis (Sao Tome Spinetail)

Information

Zoonavena thomensis

Apodidae

APODIFORMES

Sao Tome Spinetail

falciot cuaespinós de Sao Tomé

圣多美针尾雨燕

聖多美刺尾雨燕

saotomska čiopa

rorýs svatotomášský

São Tomé-flagermussejler

São-Tomégierzwaluw

saotomenkiitäjä

Martinet de Sao Tomé

Sao-Tomé-Segler

Rondone codaspinosa di São Tomé

サントメハリオアマツバメ

santominė zoonavena

saotomeseiler

kolcosternik wyspowy

rabo-espinhoso-de-são-tomé

Сан-томейский иглохвост

Iglorepa čiopa sa ostrva Sao Tome

srp plantážový

Vencejo de Santo Tomé

sãotométaggstjärtseglare

Sao Tome İğnekuyruğu

голкохвіст сан-томейський

são tomé kammsaba

São Tomé-i sarlósfecske