Mauritiusgans (Alopochen mauritiana)

De Mauritius Eend (Alopochen mauritianus) is een zeldzame en bedreigde vogelsoort die alleen voorkomt op Mauritius, een eiland in de Indische Oceaan. Deze vogels maken deel uit van de eendenfamilie en staan ook bekend als de Mauritiaanse Bergeend.

De Mauritius Bergeend is een middelgrote vogel met een kenmerkende lange nek en een gansachtig uiterlijk. De mannelijke en vrouwelijke vogels lijken op elkaar, hoewel de mannetjes over het algemeen iets groter zijn.

De kleur van de vogel is voornamelijk grijs met een bruine kop, witte nekring en een zwarte snavel. Ze zijn monogaam en als ze ouder zijn dan vijf jaar, blijven ze meestal hun hele leven paren.

De Mauritius Sheldgoose was ooit wijdverspreid over het eiland, maar door habitatverlies, jacht en geïntroduceerde roofdieren zoals ratten en katten, nam de populatie snel af en werd de vogel in de jaren 1970 als uitgestorven beschouwd.

Er waren echter nog een paar individuen in leven en hun populatie is nu licht toegenomen dankzij de inspanningen voor het behoud, die voornamelijk bestaan uit fok- en herintroductieprogramma's in gevangenschap.

Deze programma's hebben een belangrijke rol gespeeld in de terugkeer van de Mauritius Sheldgoose in het wild, maar omdat de vogelpopulatie nog steeds kwetsbaar is voor verlies van habitat en predatie, richten natuurbeschermers zich op het behoud van de habitat van de vogel als de sleutel tot zijn voortbestaan op lange termijn.

Ondanks enkele successen in het behoud is de Mauritius Sheldgoose nog steeds een van de meest bedreigde vogels op aarde. Natuurbeschermers werken aan het behoud van de overgebleven populaties door de beschermde gebieden uit te breiden en hun habitat te herstellen. Conserveringsinspanningen zoals roofdierbestrijding in broedgebieden en de herintroductie van wilde populaties hebben geholpen om het aantal te verhogen tot ongeveer 500 vogels vandaag de dag.

Samenvattend: de Mauritius Sheldgoose is een iconische vogelsoort op Mauritius, maar het voortbestaan van deze dieren blijft in gevaar door habitatverlies en predatie. Alleen met meer collectieve actie, samenwerking en de juiste beschermingsmaatregelen kunnen we ervoor zorgen dat deze zeldzame en prachtige vogelsoort voor toekomstige generaties overleeft.
Other names

Alopochen mauritiana

Anatidae

ANSERIFORMES

Mauritius Sheldgoose

oca de l'illa Maurici

毛里求斯雁

模里西斯雁

mauricijska utva

husice mauricijská

Mauritiusgravand

Mauritiusgans

mauritiuksenhanhi

Ouette de Maurice

Mauritiusgans

Casarca di Mauritius

モーリシャスツクシガモ

mauricinė žąsis

mauritiusand

kazarka maurytyjska

ganso-da-maurícia

Маврикийский гусь

Guska sa Mauricijusa

húska maurícijská

Ganso de Mauricio

mauritiusgås

Morityus Kazı

каргарка маврикійська

mauritiusi ásólúd