Mellers Eend (Anas melleri)

De Meller eend, ook wel bekend als de Madagaskar eend, is een unieke vogelsoort die alleen op het eiland Madagaskar voorkomt. Het is een van de zeldzaamste eenden ter wereld en is momenteel geclassificeerd als bedreigd door de International Union for Conservation of Nature (IUCN).

De Meller eend is een middelgrote vogel die ongeveer 38-43 cm lang is en tussen de 750-850 gram weegt. De mannetjes en vrouwtjes lijken op elkaar en hebben een opvallend verenkleed met een donkerbruine kop, nek en rug. Ze hebben gele of witte wangen en een grijsbruine borst. De vleugels zijn donkerbruin met een vleugje wit op de veren, terwijl de onderkant en de staart zwart zijn.

Deze eenden komen voor in zoetwaterwetlands, rivieren en meren in heel Madagaskar. Ze voeden zich meestal met waterplanten, weekdieren, insecten en kleine vissen. Meller's eenden zijn sociale vogels en komen vaak voor in kleine groepen of paren.

Helaas hebben het verlies van habitats en de jacht geleid tot een afname van de populatie Meller's eend. De vernietiging van wetlandhabitats door ontbossing, landbouw, mijnbouw en vervuiling van zoetwaterbronnen hebben deze vogels in gevaar gebracht. Daarnaast heeft de jacht voor voedsel of sport de aantallen Meller's eenden in het wild verder verminderd.

Er wordt gewerkt aan de bescherming en het herstel van de leefgebieden van de Meller eend en hun populaties vertonen de laatste jaren tekenen van herstel. Ze worden ook beschermd door de Wetlands Conventie van de Ramsar Conventie, die gericht is op het behoud van wetland habitats en de bijbehorende fauna en flora.

De Meller's eend staat symbool voor de unieke biodiversiteit van Madagaskar en het belang ervan voor het behoud. Om te voorkomen dat deze prachtige vogels uitsterven, hebben natuurbeschermers hulp nodig bij het voorlichten van mensen over het belang van natuurbehoud en verantwoord landgebruik om deze waardevolle habitats en ecosystemen te beschermen.
Other names

Anas melleri

Anatidae

ANSERIFORMES

Meller's Duck

ànec de Meller

麻斑鸭

麻斑鴨

madagaskarska patka

kachna madagaskarská

Madagaskarand

Mellers Eend

madagaskarinsorsa

Canard de Meller

Madagaskarente

Germano di Meller

マダガスカルガモ

madagaskarinė antis

madagaskarand

kaczka madagaskarska

pato-de-madagáscar

Мадагаскарская кряква

Melerova plovka

kačica madagaskarská

Ánade malgache

mellerand

Madagaskar Ördeği

крижень мадагаскарський

malagassi part

madagaszkári réce