Ekstergans (Anseranas semipalmata)

De ekstergans, ook wel Anseranas semipalmata genoemd, is een van de meest unieke vogels ter wereld. Het is een watervogelsoort die voorkomt in Australië en zuidelijk Nieuw-Guinea. Het is een grote vogel die wordt gekenmerkt door een zwart-wit verenkleed, een lange nek en een opvallende knobbel op zijn kop. De ekster is verwant aan eenden en zwanen, maar heeft een unieke taxonomische plaatsing door morfologische en gedragsmatige verschillen.

De ekster heeft poten met zwemvliezen en gedeeltelijk zwemvliezen, wat ideale aanpassingen zijn voor het zwemmen in ondiep water. Ze hebben een grote en uitstekende knop op hun voorhoofd die gebruikt wordt voor intra-specifieke communicatie. Het zijn herbivoren die zich voeden met waterplanten zoals waterlelies, sedges en grassen. Ze voeden zich ook met insecten, week- en schaaldieren.

Eksterganzen paren voor het leven en hebben een interessant nestgedrag. Tijdens het broedseizoen maken ze zeer zichtbare en opvallende nesten in het riet en de vegetatie, die groot en omvangrijk zijn en in ondiep water worden gebouwd. Zodra de eieren zijn uitgebroed, kunnen de kuikens binnen een paar uur na de geboorte zwemmen en eten.

Het aantal eksterganzen is de laatste decennia sterk afgenomen door jacht en vernietiging van hun leefgebied. Desondanks komt de soort nog steeds veel voor in veel beschermde reservaten en nationale parken in zijn hele verspreidingsgebied. De soort is momenteel geclassificeerd als 'Minst Zorgwekkend' door de International Union for Conservation of Nature IUCN.

Samenvattend is de eksterganzenvogel een fascinerende soort van de watervogelfamilie met een bijzondere taxonomie, morfologie, gedrag en ecologische aanpassingen. De soort is een belangrijk onderdeel van het Australische wetland-ecosysteem en vereist instandhoudingsmaatregelen om het voortbestaan op lange termijn en de ecologische duurzaamheid te garanderen.
Other names

Anseranas semipalmata

Anseranatidae

ANSERIFORMES

Magpie Goose

oca garsera

鹊雁

鵲鵝

dugonoga guska

husovec strakatý

Skadegås

Ekstergans

puuhanhi

Canaroie semipalmée

Spaltfußgans

Oca gazza

カササギガン

ančiažąsė

skjæregås

bezpłetwiec

ganso-alvinegro

Полулапчатый гусь

Svrakasta guska

husiarka strakatá

Ganso urraca

skatgås

Saksağankazı

урако

harakhani

ujjas lúd

Boha wasur