Grote Grijze Kiwi (Apteryx haastii)

De Great Spotted Kiwi, ook bekend als de Roroa, is een loopvogel die oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland komt. Het is een van de vijf soorten kiwi's en de grootste van allemaal, met een gewicht tot 4,5 kg. De Great Spotted Kiwi dankt zijn naam aan zijn gevlekte verenkleed, dat bruin van kleur is en een uitstekende camouflage op de bosgrond biedt.

De Great Spotted Kiwi is voornamelijk een nachtvogel, hoewel hij soms ook overdag actief is in gebieden met minder menselijke verstoring. Hij voedt zich met ongewervelde dieren, kleine reptielen en vruchten, voornamelijk op de grond. Hij heeft ook een sterke reukzin, die hij gebruikt om zijn prooi te vinden.

De grote gevlekte kiwi heeft unieke aanpassingen aan zijn omgeving. Zijn lange snavel wordt gebruikt om de bosbodem af te tasten naar voedsel, terwijl zijn sterke poten en gespierde dijen hem in staat stellen om holen te graven en te foerageren. De vleugels van de vogel, die gereduceerd zijn tot kleine flappen, helpen hem bij het evenwicht en het sturen tijdens het rennen.

Helaas is de Great Spotted Kiwi bedreigd en neemt zijn populatie af door habitatverlies en roofdieren zoals hermelijnen, ratten en honden. Er worden inspanningen gedaan om de vogel te beschermen, zoals roofdierbestrijding en herstel van de habitat. Daarnaast zijn er fokprogramma's in gevangenschap opgezet om de vogelpopulatie te vergroten en te voorkomen dat hij uitsterft.

Samenvattend is de Great Spotted Kiwi een uniek en fascinerend dier dat een essentieel onderdeel vormt van het ecosysteem van Nieuw-Zeeland. Zijn bedreigde status onderstreept de kritieke noodzaak van beschermingsinspanningen om zijn uitsterven te voorkomen. Met de juiste bescherming en beheer is het mogelijk dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van het wonder van de Great Spotted Kiwi.
Other names

Apteryx haastii

Apterygidae

APTERYGIFORMES

Great Spotted Kiwi

kiwi tacat gros

大斑几维

大斑鷸鴕

pjegavi kivi

kivi horský

Stor Kiwi

Grote Grijze Kiwi

kirjokiivi

Kiwi roa

Haastkiwi

Kiwi macchiato maggiore

オオマダラキーウィ

didysis kivis

flekkivi

kiwi plamisty

quiuí-malhado-grande

Большой серый киви

Veliki pegavi kivi

kivi kráľovský

Kiwi moteado mayor

större fläckkivi

Benekli Büyük Kivi

ківі сірий

täpikkiivi

nagy foltos kivi