Hainanbospatrijs (Arborophila ardens)
Other names

Arborophila ardens

Phasianidae

GALLIFORMES

Hainan Partridge

perdiu forestal de Hainan

海南山鹧鸪

海南山鷓鴣

hainanska trčka

koroptev chajnanská

Hainanskovhøne

Hainanbospatrijs

hainaninpyy

Torquéole de Hainan

Hainanbuschwachtel

Pernice di Hainan

ハイナンミヤマテッケイ

hainaninė krūmyninė kurapka

hainanhøne

pstropiór maskowy

perdiz-de-ainão

Хайнаньская кустарниковая куропатка

Hajnanska jarebica

kurička hainanská

Arborófila de Hainán

hainansånghöna

Kara Başlı Dağ Kekliği

куріпка хайнанська

hainani künkakana

hainani erdeifogoly