Witvleugelboseend (Asarcornis scutulata)

De witvleugeleend is een majestueuze en ongrijpbare vogel die voorkomt in delen van Zuidoost-Azië, met name in de landen Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam. Het is een grote eendensoort met een lengte tot 71 centimeter en een gewicht tot 2,5 kilogram.

Een van de opvallendste kenmerken van de witvleugeleend zijn de witte veren op de vleugels, die mooi afsteken tegen zijn donkergekleurde lichaam. Zijn kop is ook donker, met een opvallende witte vlek op zijn voorhoofd. Het mannetje en vrouwtje van deze soort lijken erg op elkaar, maar het mannetje heeft een donkerdere kop.

De witvleugeleend staat bekend om zijn voorkeur voor relatief ongestoorde zoetwaterhabitats zoals grote rivieren, moerassen en moerassen. Het zijn voornamelijk planteneters, die zich voeden met waterplanten zoals waterlelies, waterhyacinten en varens. Ze eten echter ook kleine waterdieren zoals slakken en schaaldieren.

De witvleugeleend staat als "kwetsbaar" op de Rode Lijst van de IUCN vanwege het verlies van habitats en de jacht. Er wordt aangenomen dat hun populatie afneemt, voornamelijk door habitatverlies voor landbouw en verstedelijking en door de jacht voor vlees en veren.

Er worden momenteel inspanningen gedaan om de witvleugeleend te beschermen. In Thailand is de soort bijvoorbeeld geherintroduceerd in verschillende beschermde gebieden, waaronder Khao Yai National Park en Mae Wong National Park. In Myanmar is de soort wettelijk beschermd en opgenomen in de lijst van bedreigde diersoorten van het land.

Concluderend is de witvleugeleend een prachtige en zeldzame soort die bedreigd wordt door verschillende menselijke activiteiten. Hij speelt een belangrijke rol in het behoud van het ecologisch evenwicht van zoetwaterecosystemen en zijn behoud is cruciaal voor de bescherming van de biodiversiteit. Om het voortbestaan van deze soort te garanderen, moeten er inspanningen worden geleverd om zijn habitat te beschermen en hem te behoeden voor jacht, stroperij en andere vormen van menselijke verstoring.
Other names

Asarcornis scutulata

Anatidae

ANSERIFORMES

White-winged Duck

ànec de cap tacat

白翅栖鸭

白翅棲鴨

pjegavoglava patka

pižmovka bělokřídlá

Hvidvinget Skovand

Witvleugelboseend

sumatransorsa

Nette à ailes blanches

Weißflügelente

Anatra alibianche

ハジロモリガモ

baltasparnė muskusinė antis

jungeland

malajka

pato-de-asa-branca

Белокрылая утка

Belokrila patka

pižmovka pralesná

Pato de jungla

vitvingad and

Ak Kanatlı Ördek

качка білоголова

tontpart

dzsungelréce

Mentok rimba

เป็ดก่า