Tafeleend (Aythya ferina)

De tafeleend is een middelgrote duikeend die wijd verspreid is in Europa en Azië. Hij valt op door zijn ronde kop, steile voorhoofd en rode ogen. Zijn lichaam is meestal zwart met een witte borst en flanken, terwijl de veren op de vleugeltips een opvallende blauwgrijze kleur hebben.

Hij komt voor in ondiepe zoete of brakke wateren zoals meren, vijvers, moerassen en rivieren. Ze broeden in dichtbegroeide wetlands en hun nest is een schraapsel in de grond bekleed met plantaardig materiaal en dons van het vrouwtje. Ze leggen tot 10-12 eieren en de jongen verlaten het nest binnen 24 uur nadat ze uit het ei zijn gekomen, omdat ze kunnen zwemmen en zichzelf kunnen voeden.

De pochard voedt zich voornamelijk met waterplanten, ongewervelde dieren en kleine vissen. Het zijn uitstekende zwemmers en duikers, die tot 30 seconden onder water kunnen blijven. Bij het duiken gebruiken ze hun krachtige poten en vleugels om zich door het water voort te bewegen.

De Pochard is een trekvogel en populaties in de noordelijke delen van zijn verspreidingsgebied trekken tijdens de wintermaanden zuidwaarts. In sommige delen van zijn verspreidingsgebied wordt hij bejaagd voor de sport, waardoor de populaties in bepaalde gebieden zijn afgenomen.

De staat van instandhouding van de Pochard staat momenteel genoteerd als 'Minst Zorgwekkend' vanwege zijn wijdverspreide verspreiding en relatief stabiele populatie. De soort is echter kwetsbaar voor habitatverlies door drooglegging van wetlands, vervuiling en andere menselijke activiteiten die zoetwaterecosystemen aantasten.

Het unieke uiterlijk en de indrukwekkende vaardigheden van de Pochard maken het een fascinerende vogel om in het wild te observeren. Omdat hij afhankelijk is van wetlandhabitats, is het behoud ervan ook een vitaal onderdeel van het behoud van deze kritieke landschappen en de ecologische diensten die ze leveren.
Other names

Aythya ferina

Anatidae

ANSERIFORMES

Common Pochard

morell cap-roig

红头潜鸭

紅頭潛鴨

glavata patka

polák velký

Taffeland

Tafeleend

punasotka

Fuligule milouin

Tafelente

Moriglione

ホシハジロ

rudagalvė antis

taffeland

głowienka (zwyczajna)

zarro-comum

Красноголовый нырок

Riđoglava patka

chochlačka sivá

Porrón europeo

brunand

Elmabaş Patka

попелюх звичайний

punapea-vart

barátréce

Skutulönd

brūnkaklis

Ruksesfiehta

sivka

เป็ดโปช้าดหลังขาว