Madagaskarwitoogeend (Aythya innotata)

De Madagaskar Pochard (Aythya innotata) is een ernstig bedreigde duikeendensoort die alleen voorkomt op Madagaskar, een groot eiland voor de kust van zuidoost-Afrika. Het is een van de zeldzaamste vogels ter wereld, met slechts 19 bekende exemplaren in het wild vanaf 2021.

De Madagaskar pochard is een middelgrote eend met een lengte van ongeveer 43-46 cm en een gewicht tot 900 gram. Hij heeft een donkergrijsbruin verenkleed, met een opvallende zwarte kop en nek en een lichtblauwe snavel. Het mannetje heeft een zwarte snavel en het vrouwtje een lichtblauwe snavel.

De Madagaskar Pochard is een duikeend, met als kenmerkend gedrag dat hij onder water zwemt om zijn prooi te vangen. Zijn dieet bestaat voornamelijk uit ongewervelde waterdieren zoals insecten, schaaldieren en weekdieren. Ze komen over het algemeen voor in zoetwaterwetlands en meren met rietvelden en overvloedige vegetatie.

De belangrijkste bedreigingen voor de Madagaskar pochard zijn het verlies van habitats, de jacht en predatie door geïntroduceerde soorten zoals ratten en katten. De vochtige habitats van Madagaskar zijn de laatste jaren snel aangetast door ontbossing, verstedelijking en landbouwontwikkeling. De vernietiging van hun habitat vermindert de beschikbaarheid van watervegetatie om zich te voeden en te schuilen, en kan ook de kwaliteit van het water voor de voortplanting aantasten.

Natuurbeschermingsorganisaties en overheden spannen zich in om deze ernstig bedreigde soort te redden. De Wildfowl and Wetlands Trust (WWT), een natuurbeschermingsorganisatie uit het Verenigd Koninkrijk, leidt sinds 2009 een kweekprogramma voor de Madagaskar Pochard in gevangenschap. Tot nu toe zijn vier jonge vogels met succes in het wild uitgezet en de verwachting is dat het programma de komende jaren zal worden uitgebreid.

De Madagaskar Pochard is een belangrijke soort voor het ecologisch evenwicht van de moerasecosystemen van Madagaskar en het behoud ervan is cruciaal voor het voortbestaan van andere soorten in de regio. De instandhoudingsinspanningen voor deze soort zijn kritisch en broodnodig, en het dient als een herinnering aan het belang van het beschermen van de natuurlijke habitats en biodiversiteit van onze planeet.
Other names

Aythya innotata

Anatidae

ANSERIFORMES

Madagascar Pochard

morell de Madagascar

马岛潜鸭

馬達加斯加潛鴨

madagaskarska patka njorka

polák madagaskarský

Madagaskar Hvidøjet And

Madagaskarwitoogeend

madagaskarinsotka

Fuligule de Madagascar

Madagaskarmoorente

Moretta del Madagascar

マダガスカルメジロガモ

madagaskarinė šalminė antis

alaotraand

podgorzałka madagaskarska

zarro-de-madagáscar

Мадагаскарский нырок

Madagaskarska patka njorka

chochlačka madagaskarská

Porrón malgache

madagaskardykand

Madagaskar Patkası

попелюх мадагаскарський

madagaskari vart

madagaszkári cigányréce