Nieuw-Zeelandse Topper (Aythya novaeseelandiae)

De Nieuw-Zeelandse slobeend, beter bekend als de Nieuw-Zeelandse duikeend, is een soort duikeend die inheems is in Nieuw-Zeeland. Het is een kleine, gedrongen vogel met een duidelijke ronde kop en een dikke snavel. De mannetjes hebben een donkerzwart verenkleed met een groenige glans op de kop en nek, terwijl de vrouwtjes iets kleiner zijn met een bruinzwart lichaam en een bleker gezicht.

De krakeend komt voornamelijk voor in zoetwaterhabitats zoals meren, rivieren, vijvers en wetlands in heel Nieuw-Zeeland. Het is ook bekend dat ze in de winter estuaria en wetlands aan de kust bezoeken. Het dieet van de vogel bestaat uit waterplanten, ongewervelde dieren en kleine vissen, die worden verkregen door onder water te duiken en te scharrelen. De eenden duiken meestal tot 5-7 meter diep en kunnen tot 30 seconden onder water blijven.

De Nieuw-Zeelandse krakeend is een zeer sociaal dier, dat buiten het broedseizoen vaak in grote zwermen samenkomt. Tijdens het broedseizoen vormen de mannetjes paren en verdedigen ze hun partner en territorium agressief tegen andere mannetjes.

De staat van instandhouding van de Nieuw-Zeelandse Scaup staat momenteel op de Rode Lijst van de IUCN als 'Kwetsbaar'. De populatie van de vogel is de afgelopen decennia snel afgenomen, voornamelijk door het verlies van wetlandhabitats en de introductie van invasieve roofdieren zoals hermelijnen, ratten en buidelratten. Deze roofdieren jagen op de eenden, hun eieren en kuikens. Daarnaast vormen de achteruitgang van habitats en de verminderde waterkwaliteit ook een belangrijke bedreiging voor de populatie van de krakeend.

Inspanningen om de Nieuw-Zeelandse scharrelaar te beschermen omvatten het herstel van wetlands en programma's om roofdieren te bestrijden. De Nieuw-Zeelandse regering heeft verschillende beschermde gebieden ingesteld om de overblijvende habitats van de vogel in stand te houden, en er zijn ook door de gemeenschap gestuurde projecten opgezet om de lokale populaties van de scharrelaar te controleren en te beheren.

Over het algemeen is de Nieuw-Zeelandse scharrelaar een unieke en belangrijke soort die een belangrijke rol speelt in de ecologie van het land. De beschermingsinspanningen moeten worden voortgezet om het voortbestaan van deze relatief kleine maar cruciale vogel te garanderen.
Other names

Aythya novaeseelandiae

Anatidae

ANSERIFORMES

New Zealand Scaup

morell de Nova Zelanda

新西兰潜鸭

紐西蘭潛鴨

novozelandska patka

polák novozélandský

Newzealandsk Troldand

Nieuw-Zeelandse Topper

uudenseelanninsotka

Fuligule de Nouvelle-Zélande

Maoriente

Moretta di Nuova Zelanda

ニュージーランドスズガモ

Naujosios Zelandijos žiloji antis

maoridykkand

ogorzałka nowozelandzka

zarro-maori

Новозеландская чернеть

Novozelandska patka ronilica

chochlačka tmavá

Porrón maorí

nyazeelanddykand

Yeni Zelanda Patkası

чернь новозеландська

maoori vart

maori cigányréce