Sulawesinachtzwaluw (Caprimulgus celebensis)

De Sulawesi nachtzwaluw is een kleine, nachtelijke vogelsoort die behoort tot de Caprimulgidae familie. Hij komt alleen voor op het Indonesische eiland Sulawesi, waar hij de laaglandbossen, savannes en graslanden van het eiland bewoont.

Deze vogel staat bekend om zijn unieke en opvallende uiterlijk, met een donkerbruin lichaam met witte spikkels en opvallende, witte vlekken op zijn vleugels. Hij heeft ook grote, ronde ogen die hem helpen bij het jagen en 's nachts navigeren.

Sulawesi nachtzwaluwen zijn voornamelijk insecteneters, die zich voeden met een grote verscheidenheid aan kleine insecten zoals motten, kevers en muggen. Zijn dieet bestaat ook uit spinnen en andere geleedpotigen. Het is bekend dat ze zich regelmatig voeden in open gebieden, waardoor hun dieet een cruciaal onderdeel vormt van het lokale ecosysteem.

De Sulawesi nachtzwaluw is een solitaire vogel die vooral 's nachts actief is en het grootste deel van de dag in bomen zit. Tijdens het broedseizoen gebruiken deze vogels een interessante tactiek om hun jongen te beschermen - ze veinzen verwondingen en fladderen rond op de grond, in de hoop roofdieren weg te lokken van hun nesten.

Deze vogelsoort staat momenteel op de lijst 'Minst Zorgwekkend' van de International Union for Conservation of Nature (IUCN), wat betekent dat de populaties als stabiel worden beschouwd. Habitatvernietiging en -degradatie als gevolg van menselijke activiteiten zoals ontbossing en landbouw vormen echter nog steeds een grote bedreiging voor deze unieke soort.

De Sulawesi nachtzwaluw is een fascinerende en unieke soort die een belangrijke rol speelt in zijn ecosysteem. Het is van cruciaal belang dat er maatregelen worden genomen om hun leefgebied te beschermen en gezonde populaties van deze bijzondere vogelsoort te behouden voor de komende generaties.
Other names

Caprimulgus celebensis

Caprimulgidae

CAPRIMULGIFORMES

Sulawesi Nightjar

enganyapastors de Sulawesi

苏拉夜鹰

蘇拉威西夜鷹

minahaski leganj

lelek celebeský

Sulawesinatravn

Sulawesinachtzwaluw

celebesinkehrääjä

Engoulevent des Célèbes

Sulawesinachtschwalbe

Succiacapre di Sulawesi

スラウェシヨタカ

sulavesinis lėlys

sulawesinattravn

lelek celebeski

noitibó-da-celebes

Сулавесский козодой

Celebeski leganj

lelek celebeský

Chotacabras de Célebes

sulawesinattskärra

Selebes Çobanaldatanı

дрімлюга сулавеський

sulawesi öösorr

celebeszi lappantyú

Cabak sulawesi