Madagaskarnachtzwaluw (Caprimulgus madagascariensis)

De Madagaskar nachtzwaluw is een fascinerende vogelsoort die endemisch voorkomt op Madagaskar, een eilandland voor de zuidoostkust van Afrika. Hij behoort tot de familie Caprimulgidae, waartoe ook andere soorten behoren zoals de nachtzwaluw en de zwiepzwaluw.

De Madagaskar nachtzwaluw heeft een opvallend uiterlijk met een gevlekt bruin en grijs verenkleed dat een uitstekende camouflage biedt tegen zijn habitat. Zijn grote kop en ogen duiden op zijn nachtelijke aard en zijn lange vleugels en staart maken een behendige vlucht in de nachtelijke hemel mogelijk. Het is een middelgrote vogel, meestal ongeveer 22-23 cm lang.

Net als veel andere nachtzwaluwsoorten is de Madagaskar nachtzwaluw sluipend en nachtactief. Hij jaagt op kleine insecten zoals motten, muggen en kevers en foerageert in open gebieden zoals graslanden en savannen. De vogel staat er ook om bekend dat hij 's nachts heel vocaal is en een opvallende roep produceert die over een aanzienlijke afstand te horen is. De Madagaskar nachtzwaluw broedt meestal in de maanden oktober en november en legt een legsel van twee eieren op de grond.

Helaas wordt de Madagaskar nachtzwaluw beschouwd als wereldwijd kwetsbaar, met een populatie die afneemt door verlies en achteruitgang van habitats als gevolg van landbouw, houtkap en menselijke oprukking. De soort wordt ook bedreigd door willekeurig gebruik van pesticiden die een negatieve invloed kunnen hebben op de insecten die de vogel als voedsel nodig heeft.

Er worden inspanningen gedaan om de soort te beschermen, waaronder het opzetten van beschermde gebieden, projecten om de habitat te herstellen en voorlichtingscampagnes om mensen bewust te maken van de benarde situatie waarin de nachtzwaluw van Madagaskar verkeert.

Over het algemeen is de Madagaskar Nachtzwaluw een fascinerende vogelsoort die een belangrijk onderdeel vormt van de unieke biodiversiteit van Madagaskar. Door voortdurende inspanningen voor natuurbehoud hoopt men dat deze vogel en zijn habitat beschermd kunnen worden zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten.
Other names

Caprimulgus madagascariensis

Caprimulgidae

CAPRIMULGIFORMES

Madagascar Nightjar

enganyapastors de Madagascar

马岛夜鹰

馬達加斯加夜鷹

madagaskarski leganj

lelek madagaskarský

Madagaskarnatravn

Madagaskarnachtzwaluw

madagaskarinkehrääjä

Engoulevent malgache

Madagaskarnachtschwalbe

Succiacapre del Madagascar

マダガスカルヨタカ

madagaskarinis lėlys

madagaskarnattravn

lelek malgaski

noitibó-de-madagáscar

Мадагаскарский козодой

Madagaskarski leganj

lelek madagaskarský

Chotacabras malgache

madagaskarnattskärra

Madagaskar Çobanaldatanı

дрімлюга мадагаскарський

madagaskari öösorr

madagaszkári lappantyú