Gunnisonwaaierhoen (Centrocercus minimus)

Het Gunnison korhoen, ook wel bekend als het Gunnison scharrelhoen, is een vogelsoort die inheems is in Noord-Amerika. De vogel is vernoemd naar het Gunnison River Basin in Colorado, waar hij voor het eerst werd waargenomen en beschreven.

Het korhoen is een middelgrote vogel, met mannetjes die ongeveer 2,5 kg wegen en vrouwtjes rond de 1 kg. De mannetjes zijn groter dan de vrouwtjes en hebben een langere staart. De vogel heeft een mollig lichaam, een korte nek en een ronde kop. Zijn veren zijn bruin en grijs en zijn kin en keel zijn wit. Hij heeft een opvallende zwarte vlek op zijn borst en een geeloranje vlek op zijn wenkbrauwen.

Het Gunnison korhoen is een vogel van het sagebrush ecosysteem, met een voorkeur voor de struiken en graslanden van het westen van de Verenigde Staten. Hij leeft in kleine, gescheiden populaties in Colorado, Utah en Nevada. De vogel is voornamelijk herbivoor en voedt zich met vegetatie van de salieborstel en insecten.

De vogel staat bekend om zijn uitgebreide balts tijdens het broedseizoen. De mannetjes verzamelen zich in groepen die leks worden genoemd om hun paringsdans uit te voeren, waarbij ze hun borstkas opblazen, hun staart spreiden en diepe, dreunende geluiden maken die op meer dan anderhalve kilometer afstand te horen zijn. De vrouwtjes selecteren hun partners op basis van de kwaliteit van hun vertoning.

Het Gunnison korhoen staat sinds 2000 op de lijst van bedreigde diersoorten. De belangrijkste bedreiging voor zijn voortbestaan is habitatverlies en versnippering door menselijke activiteiten, zoals verstedelijking, olie- en gaswinning en begrazing door vee. Klimaatverandering en predatie door dieren zoals coyotes en raven vormen ook een risico voor de vogel.

De inspanningen voor het behoud van het Gunnison korhoen omvatten het herstel van habitats, fokprogramma's in gevangenschap en het monitoren van populaties en habitats. De habitat van de vogel wordt beschermd door de Endangered Species Act en de US Fish and Wildlife Service heeft een beschermingsplan opgesteld om de populaties te behouden.

Over het geheel genomen is het Gunnison korhoen een unieke en bedreigde vogelsoort, waarvan het behoud cruciaal is voor het behoud van de biodiversiteit en de integriteit van het ecosysteem van de saliebossen.
Other names

Centrocercus minimus

Phasianidae

GALLIFORMES

Gunnison Grouse

gall de Gunnison

小艾草松鸡

小艾草榛雞

crnotrba lještarka

tetřívek coloradský

Lille Salviehøne

Gunnisonwaaierhoen

pikkumarunakana

Tétras du Gunnison

Gunnison-Beifußhuhn

Gallo della salvia di Gunnison

ガニソンキジオライチョウ

Gunisono šalavijinis tetervinas

gunnisonjerpe

preriokur wyżynny

tetraz-de-gunnison

Тетерев Гуннисона

Mali pelinov tetreb

kupido golierikatý

Gallo de las artemisas chico

gunnisonhöna

Gunnison Çalı Tavuğu

тетерук колорадський

väike-pujupüü

kis ürömfajd

Ganisonas rubenis