Hoendergans (Cereopsis novaehollandiae)

De Kaapse Barrengans (Cereopsis novaehollandiae) is een grote ganzensoort die oorspronkelijk uit Australië komt en op de eilanden in de Zuidelijke Oceaan voorkomt. Deze vogels hebben unieke kenmerken, zoals een duidelijke knobbel op hun voorhoofd, opvallende zwart-witte veren en een lange nek die geschikt is om te grazen. De Kaapse Barrengans is monogaam en broedt alleen in paren.

Kaapse ganzen komen voornamelijk voor op eilanden, moeraslanden aan de kust, weilanden en graslanden. Deze vogels voeden zich over het algemeen met gras, kruiden, struiken en af en toe insecten en kleine dieren. Hun snavels zijn speciaal ontworpen om harde grassen af te knippen en met hun lange nek kunnen ze omhoog reiken en hogere vegetatie afgrazen.

De Kaapse gans staat bekend als een luidruchtige vogel met een kenmerkende toeterende roep die als waarschuwingssignaal voor anderen in de troep dient. Deze vogels zijn sociale dieren, die in zwermen van tot wel 100 vogels leven. Ze staan bekend als trouw en sommige paren kunnen wel een heel leven bij elkaar blijven.

Kaapse ganzen worden volgens de IUCN beschouwd als 'minst zorgwekkend', maar een van hun grootste bedreigingen is het verlies van habitats door landgebruik, waardoor het aantal wilde populaties afneemt. Er zijn enkele beschermingsinitiatieven om de populatie Kaapse ganzen in het wild te behouden. Daarnaast worden er inspanningen gedaan om deze ganzen in gevangenschap te fokken om verdere achteruitgang te voorkomen.

Samengevat is de Kaapse Barrengans een opmerkelijke vogelsoort die oorspronkelijk uit Australië komt. Ze staan bekend om hun unieke uiterlijk en sociale gedrag. Het behoud van hun habitat en het beheer van hun populaties zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan van deze vogels. Het begrijpen en bevorderen van het behoud van deze prachtige vogels zal helpen om ze voor de komende jaren te beschermen.
Other names

Cereopsis novaehollandiae

Anatidae

ANSERIFORMES

Cape Barren Goose

oca cendrosa

澳洲灰雁

臘嘴雁

žutokljuna guska

husa kuří

Hønsegås

Hoendergans

tuhkahanhi

Céréopse cendré

Hühnergans

Oca di Cape Barren

ロウバシガン

vištinė žąsis

hønsegås

kapodziób

ganso-cinzento

Куриный гусь

Tasmanijska guska

zemnárka krátkozobá

Ganso cenizo

hönsgås

Sereo Kazı

гуска тасманійська

tuhkhani

tyúklúd