Manengans (Chenonetta jubata)

De Bergeend, ook bekend als Hartlaub's Eend, is een prachtige watervogel die van nature voorkomt in Afrika ten zuiden van de Sahara. Deze soort behoort tot de familie Anatidae en is bekend om zijn opvallende uiterlijk en unieke gewoonten. De Bergeend is vernoemd naar de Duitse natuuronderzoeker Gustav Hartlaub, die deze vogel voor het eerst beschreef in 1860.

Mandeenden zijn middelgrote vogels, met mannetjes tot 20 centimeter lang en vrouwtjes tot 18 centimeter. Ze hebben een opvallend uiterlijk, met kastanjekleurige koppen, zwarte nekken en witomrande zwarte vleugels. Ze hebben ook een manen van zwarte veren die van hun nek naar hun rug lopen, vandaar hun algemene naam. De opvallende ogen van een Bergeend zijn felrood en ze hebben een lange, spitse snavel die zwart van kleur is.

De Bergeend komt vooral voor in waterrijke gebieden, zoals moerassen, moerassen en rivieren. Ze slapen meestal in bomen in de buurt van water en foerageren door voedsel door hun snavel te filteren op de bodem van ondiepe wateren. Ze voeden zich het liefst vroeg in de ochtend en laat in de middag, vaak in kleine groepjes.

Bergeenden paren hun hele leven en zowel mannetjes als vrouwtjes nemen deel aan het uitbroeden van de eieren. Het vrouwtje legt meestal zes tot tien eieren en de broedtijd duurt ongeveer 28 dagen. De eendenkuikens zijn precociaal, wat betekent dat ze zich kort na het uitkomen zelfstandig kunnen verplaatsen en voeden.

Helaas wordt de Mandeend beschouwd als een bedreigde vogelsoort. De belangrijkste bedreiging voor deze soort is het verlies van habitat door menselijke ontwikkeling en verandering van waterrijke gebieden. Daarnaast hebben de jacht en het rapen van eieren door de mens een grote invloed gehad op de populatie van de Bergeend. Behoudsprogramma's en herstel van de habitat zijn daarom essentieel voor de bescherming van deze soort en het behoud ervan voor toekomstige generaties.

Over het geheel genomen is de Bergeend een unieke en fascinerende vogel die kleur geeft aan de waterrijke habitats van Afrika. Hun opvallende verschijning en boeiende gewoonten bieden een kijkje in de schoonheid van de natuur en herinneren ons aan het belang van de bescherming en het behoud van onze natuurlijke wereld.
Other names

Chenonetta jubata

Anatidae

ANSERIFORMES

Maned Duck

ànec de crinera

鬃林鸭

鬃林鴨

smeđoglava patka

kachnička hřívnatá

Mankegås

Manengans

lyijysorsa

Canard à crinière

Mähnenente

Anatra crinita

タテガミガン

dryžakrūtė antis

mankeand

grzywienka (zwyczajna)

pato-de-crina

Гривистая утка

Grivasta patka

hnedohlávka hrivnatá

Pato de crin

manand

Yeleli Ördek

качка гриваста

rohupart

sörényes lúd