Coscoroba (Coscoroba coscoroba)

De Coscoroba-zwanenvogel, ook bekend als Coscoroba coscoroba, is een prachtige vogelsoort die behoort tot de familie Anatidae. Het is een inheemse vogel van Zuid-Amerika, die vooral voorkomt in de wetlands en open wateren van Argentinië, Chili, de Falklandeilanden en Uruguay.

De Coscoroba-zwaan is een middelgrote vogel die tot 1,2 meter lang kan worden en tot 6 kilogram kan wegen. Hij heeft een wit verenkleed en een kleine zwarte snavel en poten. Hij is gemakkelijk te herkennen aan zijn unieke zwarte vlek op zijn kruin, die hem een apart uiterlijk geeft.

Coscorobazwanen zijn monogame vogels en kiezen hun hele leven dezelfde partner. Ze broeden in de maanden september en oktober en hun nesten worden meestal gemaakt op drijvende vegetatie of droog land. De vrouwelijke Coscorobazwaan legt ongeveer 3 tot 6 eieren, die ze ongeveer 34 dagen uitbroedt. Het mannetje blijft in de buurt om het nest en de jongen te beschermen.

Deze zwanen zijn herbivoren en voeden zich voornamelijk met waterplanten en grassen, maar ook met kleine insecten en schaaldieren. Vanwege hun natuurlijke prooidieren komen ze voor in wetlands en ondiepe zoetwatermeren.

Coscorobazwanen zijn relatief vreedzame vogels en staan niet bekend om hun agressie. Ze staan bekend als kalm en rustig, en ze maken een zacht sissend geluid tijdens de vlucht.

Deze zwanen zijn door de International Union for Conservation of Nature (IUCN) geclassificeerd als "minst zorgwekkende soort". Net als veel andere vogelsoorten worden ze echter bedreigd door habitatverlies, het gebruik van pesticiden en vervuiling. In sommige gebieden vormen ook de jacht en het rapen van eieren een belangrijke bedreiging voor hun populaties.

Concluderend kan gesteld worden dat de Coscoroba-zwaan een prachtige en unieke vogelsoort is die een essentiële rol speelt in het ecosysteem van de Zuid-Amerikaanse wetlands. Er moeten inspanningen worden gedaan om ze te beschermen ten behoeve van het milieu en toekomstige generaties.
Other names

Coscoroba coscoroba

Anatidae

ANSERIFORMES

Coscoroba Swan

cigne coscoroba

扁嘴天鹅

扁嘴天鵝

južnoamerički labud

labuť koskoroba

Coscorobasvane

Coscoroba

ankkajoutsen

Coscoroba blanc

Coscorobaschwan

Cigno coscoroba

カモハクチョウ

koskoroba

coscorobasvane

koskoroba

capororoca

Коскороба

Koskoroba labud

koskoroba biela

Cisne coscoroba

coscorobasvan

Koskoroba Kuğusu

коскороба

koskoroba (koskorobaluik)

koszkoróbahattyú