Grauwe Tinamoe (Crypturellus cinereus)

De Cinereous Tinamou komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en komt voor in landen als Brazilië, Ecuador, Peru en Bolivia. Het is een kleine, op de grond levende vogel met een grijsbruine kleur en witte vlekken over zijn hele verenkleed. Hij is ongeveer 28-34 cm lang en weegt ongeveer 500-820 g.

De Cinereous Tinamou is een schuwe vogel die door zijn habitatvoorkeur zelden door mensen wordt gezien. Hij komt voor in zowel tropische als subtropische gebieden, zoals savannes, bossen en moerassen. De vogel is vooral 's ochtends vroeg en 's avonds laat actief en overdag verstopt hij zich meestal in dichte begroeiing.

Een van de meest opvallende kenmerken van de Tinamou is zijn roep, die wordt beschreven als een laag, hees gefluit. Deze vogels zijn monogaam en hun broedseizoen varieert afhankelijk van de locatie en het klimaat. Ze leggen eieren in ondiepe nesten op de grond en de kuikens zijn precociaal, wat betekent dat ze kort na het uitkomen al kunnen rennen en zichzelf kunnen voeden.

Zoals veel vogels in Zuid-Amerika wordt het leefgebied van de Tinamou bedreigd door activiteiten zoals houtkap en landbouw. Als gevolg daarvan zijn de vogelpopulaties de afgelopen jaren afgenomen en zijn ze in sommige gebieden zelfs helemaal verdwenen. Ze worden door de International Union for Conservation of Nature echter nog steeds beschouwd als een "minst zorgwekkende" soort vanwege hun grote verspreiding en grote populatieomvang.

Over het geheel genomen is de Cinereous Tinamou een fascinerende vogel die een belangrijk onderdeel vormt van het ecosysteem in veel gebieden in Zuid-Amerika. Hoewel hun populatie in sommige gebieden afneemt, maken hun unieke roep en prachtige uiterlijk ze tot een waardevolle soort om te beschermen en te behouden voor toekomstige generaties.
Other names

Crypturellus cinereus

Tinamidae

TINAMIFORMES

Cinereous Tinamou

tinamú cendrós

灰穴䳍

灰穴(共鳥)

pepeljasti tinamu

tinama podrostní

Asketinamu

Grauwe Tinamoe

punapäätinami

Tinamou cendré

Grautinamu

Tinamo cenerino

ムジシギダチョウ

peleninis tinamas

gråtinamu

kusacz popielaty

inhambu-pixuna

Серый криптуреллус

Pepeljasti tinamu

tinama popolavá

Tinamú sombrío

askgrå tinamo

Karaca Tinamu

татаупа сірий

tõmmu-metstinamu