Struiktinamoe (Crypturellus cinnamomeus)

De Thicket Tinamou vogel is een kleine, terrestrische soort die behoort tot de Tinamidae familie, die voorkomt in delen van Midden-en Zuid-Amerika. Deze vogels leven meestal in dichtbeboste gebieden, met name galerijbossen, doornstruwelen en moerassige mangroves, en blijven vaak verborgen tussen de dichte vegetatie.

Deze vogels hebben een ronde lichaamsvorm, met korte vleugels en een relatief lange staart. Hun verenkleed is voornamelijk bruinachtig met zwarte vlekken over de mantel en vleugels. Ze hebben een kleine, zwarte snavel en een bleke keel en borst. Bovendien hebben de vrouwtjes een iets kortere staart en een kleiner lichaam dan de mannetjes.

Tinamoes zijn voornamelijk planteneters en voeden zich met bladeren, vruchten en zaden. Ze foerageren op de grond op zoek naar voedsel terwijl ze verborgen blijven tussen de dichte vegetatie. Deze vogels zijn over het algemeen erg geheimzinnig en schuw, waardoor ze in het wild moeilijk te spotten zijn.

Tijdens het broedseizoen vertoont het mannetje van de Thicket Tinamou een uitgebreide baltsdans om een vrouwtje aan te trekken. Het mannetje begint met het strekken en laten zakken van zijn staart en stuitert op en neer terwijl hij een luide roep laat horen. Als een vrouwtje eenmaal is gelokt en het paar paart, legt het vrouwtje tot drie eieren in een nest op de grond, dat ze vervolgens ongeveer 18-20 dagen uitbroedt.

Helaas is het leefgebied van de Thicket Tinamou sterk aangetast door menselijke activiteiten, waaronder het kappen van bossen voor landbouw en verstedelijking. De soort is momenteel geclassificeerd als "bijna bedreigd" door de International Union for Conservation of Nature (IUCN), wat aangeeft dat er onmiddellijk actie moet worden ondernomen om een verdere afname van de populatie te voorkomen.

Samenvattend is de Thicket Tinamou een intrigerende vogelsoort, die voornamelijk voorkomt in dichtbeboste gebieden in Midden- en Zuid-Amerika. Vanwege de geheimzinnige aard en het slinkende habitatbereik wordt het steeds moeilijker om deze vogels in het wild te observeren, waardoor inspanningen voor natuurbehoud noodzakelijk zijn om hun voortbestaan voor toekomstige generaties te garanderen.
Other names

Crypturellus cinnamomeus

Tinamidae

TINAMIFORMES

Thicket Tinamou

tinamú canyella

棕穴䳍

棕穴(共鳥)

cimetasti tinamu

tinama skořicová

Krattinamu

Struiktinamoe

tiheikkötinami

Tinamou cannelle

Buschtinamu

Tinamo di boscaglia

ヤブシギダチョウ

krūmyninis tinamas

krattinamu

kusacz cynamonowy

inhambu-do-bosque

Кустарниковый криптуреллус

Šikarski tinamu

tinama húštinová

Tinamú canelo

snårtinamo

Çalı Tinamusu

татаупа чагарниковий

põhja-metstinamu