Braziliaanse Tinamoe (Crypturellus strigulosus)

De Braziliaanse Tinamou is een vogel die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt, met name uit Brazilië. Het is een grondbewonende vogel die behoort tot de familie Tinamidae. De soort staat wetenschappelijk bekend als Crypturellus obsoletus en wordt soms ook wel de Chocoladevleugel Tinamou genoemd.

De Braziliaanse Tinamou is middelgroot, met een lengte van ongeveer 26-28 cm. Hij heeft een bruingrijs lichaam met zwarte en witte spikkels op zijn veren. Zijn vleugels zijn chocoladebruin, terwijl zijn onderstaartdekveren wit zijn. De vogel heeft ook een vlezige plek boven zijn neusgaten waardoor hij opvalt in vergelijking met andere vogels.

Deze vogelsoort is populair om zijn kenmerkende roep die klinkt als "kri-kre kri-kre". De Braziliaanse tinamou is meestal actief in de vroege ochtend en late namiddag en brengt het grootste deel van de dag door met foerageren op de grond voor bessen, zaden en insecten. Het zijn schuwe en ongrijpbare vogels, waardoor het moeilijk is om ze in het wild te spotten.

De Braziliaanse Tinamou is eierleggend en legt eieren in een nest op de grond. Het vrouwtje legt meestal drie tot vijf gespikkelde eieren. De eieren vertellen een ander verhaal, want ze zijn groot, gespikkeld en gepolijste parels. Het mannetje is altijd in de buurt om het nest te bewaken en te verdedigen tegen mogelijke roofdieren.

Helaas wordt de Braziliaanse Tinamou-vogelsoort in zijn bestaan bedreigd. Hun leefgebied is vernietigd en versnipperd door ontbossing, verstedelijking en landbouw. Ze worden ook bejaagd voor hun vlees en veren. Vanwege deze bedreigingen heeft de International Union for Conservation of Nature (IUCN) de soort als kwetsbaar geclassificeerd. Deze classificatie betekent dat ze een groot risico lopen om in het wild uit te sterven.

Samenvattend is de Braziliaanse Tinamou een prachtige en interessante soort die op aarde leeft. Hun voortbestaan als soort is echter in gevaar door menselijke activiteiten. Het is belangrijk dat we werken aan het behoud van hun leefgebied en ze beschermen tegen de jacht, zodat ze in het wild kunnen blijven gedijen.
Other names

Crypturellus strigulosus

Tinamidae

TINAMIFORMES

Brazilian Tinamou

tinamú del Brasil

巴西穴䳍

巴西穴(共鳥)

brazilski tinamu

tinama brazilská

Brasiliansk Tinamu

Braziliaanse Tinamoe

brasiliantinami

Tinamou oariana

Rotkehltinamu

Tinamo del Brasile

ブラジルシギダチョウ

brazilinis tinamas

brasiltinamu

kusacz rdzawoszyi

inhambu-relógio

Красногорлый криптуреллус

Brazilski tinamu

tinama nížinná

Tinamú brasileño

brasilientinamo

Brezilya Tinamusu

татаупа бразильський

punakael-metstinamu

brazil tinamu