Grauw Sneeuwhoen (Dendragapus fuliginosus)

Het korhoen is een vogel die inheems is in het westen van Noord-Amerika en bekend staat om zijn unieke uiterlijk en gedrag. Deze vogel staat ook bekend als Blauw korhoen of Dusky korhoen en behoort tot de Tetraonidae familie. Ze zijn populair onder vogelliefhebbers vanwege hun aparte zang en paringsrituelen.

Korhoenders komen voornamelijk voor in de beboste gebieden van het westen van Noord-Amerika, vooral in de bergachtige gebieden van Californië, Oregon en Washington. Het zijn relatief grote vogels die wel 20-30 inch lang kunnen worden, waardoor ze een van de grootste korhoendersoorten van Amerika zijn.

De mannetjes van de korhoenders hebben een prachtig blauwgrijs verenkleed met een zwarte staart, terwijl de vrouwtjes een dofbruin verenkleed hebben. Tijdens het broedseizoen maken de mannetjes luide roepgeluiden, die van grote afstand te horen zijn. Deze paringsroep klinkt als een reeks diepe, snel opeenvolgende roepgeluiden die meerdere keren herhaald worden.

Het korhoen is voornamelijk herbivoor en voedt zich met bladeren, naalden en bessen. Ze staan erom bekend dat ze foerageren op de struiken, naaldbomen en vruchtdragende bomen in het bos. Ze staan er ook om bekend dat ze insecten en kleine ongewervelde dieren eten tijdens de zomermaanden wanneer er voedsel in overvloed is.

Korhoenders hebben een ongewoon gedrag tijdens het broedseizoen. Ze verzamelen zich vaak in groepen en voeren een uniek ritueel uit dat bekend staat als "waaieren", waarbij de mannetjes met hun vleugels en nekveren waaieren, hun heldere veren blootleggen terwijl ze hun borstkas uitpuilen en paraderen om de vrouwtjes aan te trekken. Dit gedrag wordt "het hof maken" of de "waaierdans" genoemd.

Tegenwoordig worden er beschermingsprogramma's geïmplementeerd om deze prachtige vogels te beschermen, omdat hun populaties negatief zijn beïnvloed door habitatverlies, jacht en andere factoren. Deze vogels hebben een grote betekenis in de Noord-Amerikaanse cultuur en zijn ook populair onder vogelaars.
Other names

Dendragapus fuliginosus

Phasianidae

GALLIFORMES

Sooty Grouse

grèvol fuliginós

乌镰翅鸡

暗藍鐮樹雞

siva lještarka

tetřívek sazový

Sodfarvet Hjerpe

Grauw Sneeuwhoen

nokipyy

Tétras fuligineux

Küstengebirgshuhn

Pernice fuligginosa

ススイロライチョウ

pilkasis tetervinas

sotjerpe

borowiak żółtogardły

tetraz-fuliginoso

Дикуша обыкновенная

Čađavi tetreb

kupido sadzový

Gallo fuliginoso

sotjärpe

Pasifik Göknar Tavuğu

тетерук гірський

tumšais rubenis