Moluks Boshoen (Eulipoa wallacei)

De Molukse Megapode is een vogelsoort die behoort tot de familie Megapodiidae. Hij komt alleen voor op een paar eilanden in Indonesië, met name in de provincie Maluku (ook bekend als de Molukken). De vogel is 32 tot 34 centimeter lang en weegt ongeveer 300 tot 450 gram.

Een opvallend kenmerk van de Molukse Scharrelaar is zijn unieke broedgedrag. In tegenstelling tot andere vogels die hun lichaamswarmte gebruiken om hun eieren uit te broeden, vertrouwt de Megapode op externe warmtebronnen zoals geothermische activiteit of het door de zon opgewarmde zand. De vogel bouwt zijn nestheuvels met vegetatie en zand en legt zijn eieren erin. Het composteringsproces genereert warmte die de eieren verwarmt tot ze uitkomen, na ongeveer twee maanden. Interessant is dat de kuikens volledig ontwikkeld uit het ei komen en meteen kunnen vliegen.

De beschermingsstatus van de Molukse Scharrelaar is geclassificeerd als kwetsbaar, als gevolg van habitatverlies, jacht en het verzamelen van eieren. De vogel wordt gewaardeerd om zijn eieren, die worden beschouwd als een delicatesse in de lokale keuken. De broedgebieden zijn ook kwetsbaar voor ontbossing en agrarisch gebruik, waardoor er minder geschikte nestplaatsen beschikbaar zijn. Factoren zoals habitatverlies, illegale jacht en het rapen van eieren hebben de vogelpopulatie doen afnemen, waardoor hun behoud een prioriteit is.

Inspanningen om de Molukse Megapode te beschermen bestaan uit het creëren van beschermde gebieden en nestplaatsen en het onderwijzen van lokale gemeenschappen over het belang van natuurbehoud. Onderzoekers bestuderen ook het gedrag en de nestgewoonten van de vogel om beter te begrijpen hoe de soort beschermd kan worden en tegelijkertijd de impact op de lokale gemeenschappen te minimaliseren.

Samenvattend is de Molukse Megapode een ongelooflijke vogelsoort met een interessant gedrag en een ecologische betekenis. Hoewel de vogelpopulatie momenteel afneemt door menselijke activiteiten, kunnen effectieve beschermingsmaatregelen helpen om de soort te beschermen voor toekomstige generaties.
Other names

Eulipoa wallacei

Megapodiidae

GALLIFORMES

Moluccan Megapode

megàpode de Wallace

摩鹿加塚雉

摩鹿加塚雉

molučka kokošina

tabon molucký

Molukbuskhøne

Moluks Boshoen

molukkienisojalka

Mégapode de Wallace

Wallace-Großfußhuhn

Megapodio delle Molucche

モルッカツカツクリ

molukinė višta

molukkovnhøne

nogal molucki

frango-do-mato-das-molucas

Молуккский большеног

Molučka megapoda

tabon džungľový

Talégalo de Wallace

moluckstorfotshöna

Boyalı Megapod

великоніг молуцький

punaselg-rihukana

maluku-szigeteki ásótyúk

Gosong maluku