Korhoen (Lyrurus tetrix)

Het korhoen, ook bekend als de blackcock, is een middelgrote wildvogel die algemeen voorkomt in Europa en delen van Azië. Deze opvallende vogel staat bekend om zijn opvallende uiterlijk. Het mannetje heeft glanzende, metallic zwarte veren en een opvallende rode wang boven het oog. Het vrouwtje daarentegen heeft een meer gedempt bruin verenkleed met een opvallende witte streep boven het oog.

Korhoenders zijn op de grond levende vogels die in verschillende habitats leven, waaronder bossen, heidevelden en moerassen. Ze zijn vooral bekend om hun opvallende paringsdemonstraties, die meestal plaatsvinden in open gebieden die bekend staan als leks. Tijdens de paringsdemonstratie verzamelen de mannetjes zich in een groep en voeren ze allerlei uitgebreide bewegingen en vocalisaties uit om vrouwtjes aan te trekken.

Naast hun paringsgedrag staan korhoenders ook bekend om hun unieke roep. De roep van het mannetje is opvallend en bestaat uit een zacht, borrelend geluid dat vaak gepaard gaat met een reeks snelle vleugelslagen. Deze roep is het grootste deel van het jaar te horen, maar komt vooral voor tijdens het paarseizoen.

Een van de grootste bedreigingen voor het korhoen is habitatverlies en versnippering. Veel gebieden met geschikt leefgebied zijn omgezet in landbouwgrond of zijn vernietigd door houtkap en andere vormen van ontwikkeling. Daarnaast is de jacht in sommige gebieden ook een belangrijke factor in de afname van de korhoenpopulatie.

Er worden nu inspanningen geleverd om het korhoen te behouden en te beschermen, waaronder het herstellen en creëren van geschikt leefgebied en het invoeren van jachtbeperkingen en andere regelgeving. Met voortdurende inspanningen voor natuurbehoud wordt gehoopt dat de korhoenpopulaties zich in de komende jaren zullen herstellen en zullen gedijen.
Other names

Lyrurus tetrix

Phasianidae

GALLIFORMES

Black Grouse

gall de cua forcada

黑琴鸡

黑琴雞

tetrijeb ruševac

tetřívek obecný

Urfugl

Korhoen

teeri

Tétras lyre

Birkhuhn

Fagiano di monte

クロライチョウ

eurazinis tetervinas

orrfugl

cietrzew (zwyczajny)

tetraz-lira

Тетерев

Ruševac

tetrov hoľniak

Gallo lira común

orre

Orman Horozu

тетерук євразійський

teder

nyírfajd

Orri

rubenis

Hurri

ruševec