Marianenboshoen (Megapodius laperouse)

De Micronesische Megapode vogel, ook wel bekend als de Tinian Monarch, is een ernstig bedreigde vogelsoort die behoort tot de Megapodiidae familie. Hij komt uitsluitend voor op het eiland Tinian in het Gemenebest van de Noordelijke Marianen.

De Micronesische Megapode is een kleine vogel van slechts ongeveer 12 centimeter lang met een donkerbruin verenkleed en een opvallende gele vlek op zijn keel. Het is een nestvogel die op de grond leeft en zijn eieren legt in grote hopen zand en vulkanische as, die hij bedekt met vegetatie om ze warm te houden. De warmte van de rottende vegetatie zorgt voor de nodige warmte om de eieren uit te broeden.

De soort wordt bedreigd door habitatverlies als gevolg van menselijke activiteiten, zoals ontbossing en ontwikkeling, en predatie door invasieve soorten. De populatie van de vogel is in de loop der jaren sterk afgenomen en er leven naar schatting nog minder dan 300 exemplaren in het wild.

Er worden inspanningen gedaan om de Micronesische scharrelaar te beschermen. De regering van de Noordelijke Marianen heeft de vogel op de lijst van ernstig bedreigde diersoorten geplaatst en verschillende natuurbeschermingsorganisaties hebben projecten opgezet om de vogel en zijn habitat te beschermen. Eén zo'n project omvat de bouw van kunstmatige nestheuvels die de natuurlijke nestheuvels nabootsen die de vogels gebruiken om te nestelen.

Ondanks de inspanningen om deze soort te beschermen, blijft de toekomst van de Micronesische scharrelaar onzeker. De bedreigingen voor zijn voortbestaan blijven bestaan en er moet goed op worden gelet dat zijn leefgebied wordt beschermd en dat de beschermingsmaatregelen effectief worden geïmplementeerd om deze prachtige vogel te beschermen.
Other names

Megapodius laperouse

Megapodiidae

GALLIFORMES

Micronesian Megapode

megàpode de Micronèsia

马岛塚雉

密克羅尼西亞塚雉

mala kokošina

tabon mikronéský

Mikronesisk Buskhøne

Marianenboshoen

mariaanienisojalka

Mégapode de La Pérouse

Marianen-Großfußhuhn

Megapodio di Micronesia

マリアナツカツクリ

mikronezinė didžiakojė višta

dvergovnhøne

nogal mikronezyjski

frango-do-mato-micronésio

Микронезийский большеног

Mikronezijska megapoda

tabon kurí

Talégalo de las Marianas

mikronesisk storfotshöna

Mikronezya Megapodu

великоніг мікронезійський

mikroneesia rihukana

mariana-szigeteki ásótyúk