Bergtinamoe (Nothocercus bonapartei)

De Highland Tinamou vogel, wetenschappelijke naam Nothocercus bonapartei, is een soort die voorkomt in de hooggelegen Andeswouden van Zuid-Amerika, verspreid over Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia. Deze vogels gedijen het liefst in vochtige, bergachtige omgevingen op hoogtes tussen 1.500 en 3.800 meter. Door hun schuwe en geheimzinnige aard kunnen ze moeilijk te vinden zijn. Deze vogels zijn mollig en hebben een groot lichaam, korte poten, een kleine kuif boven op hun kop en een korte, ronde staart.

Hooglandtinamoes zijn polygame vogels, wat betekent dat ze na verloop van tijd met meerdere partners paren. Ze leven op de grond en houden zich het liefst schuil tussen het kreupelhout en de dichte begroeiing. Ze voeden zich graag met zaden, fruit, insecten en kleine ongewervelde dieren die op de bosbodem te vinden zijn. Het dieet van de vogels bestaat uit bessen, gevallen vruchten en een grote verscheidenheid aan kleine ongewervelde dieren. Highland Tinamous hebben een monomorf verenkleed, wat betekent dat zowel de mannetjes als de vrouwtjes dezelfde kleur hebben.

Een van de meest intrigerende kenmerken van de Highland Tinamou is de roep van het mannetje, die wordt beschreven als een laag, treurig en spookachtig gefluit. Mannetjes gebruiken een reeks oproepen om vrouwtjes aan te trekken en hun territorium af te bakenen. De vrouwtjes leggen meestal twee tot vier eieren in een ondiepe inkeping in de grond, vaak met wat bladafval en puin om het nest te helpen camoufleren. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes delen de verantwoordelijkheid voor het uitbroeden van de eieren en het grootbrengen van de jongen.

Helaas worden Highland Tinamous bedreigd door de vernietiging van hun habitat als gevolg van ontbossing en menselijke ontwikkeling. Ze worden ook bejaagd voor hun vlees en veren, en ze hebben een laag voortplantingspercentage, waardoor ze bijzonder kwetsbaar zijn voor bevolkingsafname. Er zijn inspanningen gedaan om de Highland Tinamou en hun leefgebied te beschermen, onder andere door het creëren van beschermde gebieden en het bevorderen van duurzaam landgebruik.

Over het algemeen is de Highland Tinamou een intrigerende en unieke bewoner van de Andeswouden in Zuid-Amerika. Deze mollige vogels zijn schuw en ongrijpbaar, met een spookachtige roep die door de bergen galmt. Het is essentieel om door te gaan met de inspanningen voor natuurbehoud om deze bedreigde vogels te beschermen en hun natuurlijke habitat te behouden.
Other names

Nothocercus bonapartei

Tinamidae

TINAMIFORMES

Highland Tinamou

tinamú de Bonaparte

黑头林䳍

高原林(共鳥)

bonaparteov tinamu

tinama horská

Bjergskovstinamu

Bergtinamoe

vuoritinami

Tinamou de Bonaparte

Bergtinamu

Tinamo delle alture

タカネシギダチョウ

Bonaparto notocerkas

bambustinamu

kusacz górski

inhambu-serrano

Горный нотоцеркус

Planinski tinamu

tinama horská

Tinamú serrano

höglandstinamo

Bonaparte Tinamusu

тинаму бурий

bambusetinamu

Bonaparte-tinamu