Chacochachalaca (Ortalis canicollis)

De Chaco Chachalaca (Ortalis canicollis) is een vogel die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt. Hij komt vooral voor in de Chaco en Cerrado biomes, verspreid over Bolivia, Brazilië, Paraguay en Argentinië. Het is een middelgrote vogel, ongeveer 50 cm lang en 350-600 gram zwaar. De Chaco Chachalaca heeft een opvallend lange, gebogen snavel die hem helpt bij het zoeken naar vruchten, zaden en insecten in de dichte vegetatie waarin hij leeft.

De Chaco Chachalaca is een luide vogel, met een unieke, hoge roep die klinkt als "wah-wah-wah". De vogel staat erom bekend dat hij vaak met zijn soortgenoten vocaliseert, waarbij hij vaak luide koren ten gehore brengt en met elkaar communiceert door middel van een reeks oproepen en geluiden. Ze staan ook bekend als sociale vogels, die vaak in kleine familiegroepen voorkomen die uit wel 10 vogels kunnen bestaan.

De Chaco Chachalaca is een voornamelijk op de grond levende vogel die leeft in beboste gebieden, savannes en struikgewas. Hij is goed aangepast aan het leven op de grond en is een onhandige vlieger, die liever op de bosgrond rondscharrelt. De vogel is nogal schichtig en heeft de reputatie moeilijk te spotten te zijn. De Chaco Chachalaca heeft gevederde poten en voeten, die goed geschikt zijn om zich vast te grijpen aan takken.

De Chaco Chachalaca is een belangrijke vogel voor de lokale ecosystemen waarin hij leeft. Hij fungeert als zaadverspreider en helpt fruitbomen en andere planten over zijn hele verspreidingsgebied te verspreiden. De vogels worden ook belaagd door grote roofvogels, slangen en zoogdieren zoals ocelots en vossen. Menselijke activiteiten zoals houtkap, landbouw en menselijke nederzettingen vormen een bedreiging voor de Chaco Chachalaca populaties, maar de vogel wordt niet als bedreigd beschouwd, met een beoordeling van "Minst Zorgwekkend" volgens de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).

Samenvattend is de Chaco Chachalaca een fascinerende vogel die een belangrijke rol speelt in zijn ecosysteem. Zijn unieke zang, goed aangepaste poten en voeten en foerageergedrag maken hem tot een ongelooflijk aanpasbare en interessante soort om te bestuderen. Hoewel menselijke activiteiten een bedreiging vormen voor de leefomgeving van deze vogel, worden er inspanningen gedaan om de populaties van deze prachtige en belangrijke vogel te beschermen.
Other names

Ortalis canicollis

Cracidae

GALLIFORMES

Chaco Chachalaca

txatxalaca del Chaco

查科小冠雉

查科稚冠雉

riđorepa čačalaka

čačalaka šedokrká

Chacochachalaca

Chacochachalaca

mustaotsakaklattaja

Ortalide du chaco

Chacoguan

Ciacialaca del chaco

アカオヒメシャクケイ

čakinė čačalaka

chacohokko

czakalaka bura

aracuã-do-pantanal

Чачалака

Čako čačalaka

čačalaka sivokrká

Chachalaca charata

gråhalsad chachalaca

Çako Çaçalakası

чачалака бура

lõuna-tšatšalaka

szürkenyakú erdeityúk