Ortons Sjakohoen (Penelope ortoni)

De Baudo Guan is een grote, opvallende vogel die voorkomt in de dichte tropische wouden van de Pacifische kust van Colombia en Ecuador. Deze soort is lid van de familie Cracidae, waartoe ook andere grote en indrukwekkend gevederde vogels behoren, zoals de Curassows en de Guans.

De Baudo Guan is een voornamelijk zwarte vogel met een glanzende groenblauwe tint op zijn veren. Hij heeft een rode keelhuid en een opvallende witte vlek op zijn onderrug. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een vlezige uitstulping op hun voorhoofd die "casque" wordt genoemd en groter wordt naarmate de vogel ouder wordt.

Deze vogels zijn voornamelijk te vinden in het bovenste bladerdak van het bos, maar foerageren ook op de bosbodem op zoek naar fruit, zaden, insecten en andere kleine dieren. Het zijn sociale vogels, die vaak groepen vormen die samen reizen en eten.

Hoewel Baudo Guans monogaam zijn, is er weinig bekend over hun broedgewoonten. Het vrouwtje legt meestal 2-3 eieren, die ongeveer 30 dagen worden bebroed voordat ze uitkomen. De kuikens worden geboren met veren en kunnen binnen een paar dagen na het uitkomen het nest verlaten.

Net als veel andere soorten in deze familie, zijn Baudo Guans ernstig aangetast door menselijke activiteiten en vernietiging van hun habitat. Deze vogels worden als bedreigd beschouwd vanwege het voortdurende verlies van hun boshabitat en de jacht op hun vlees en veren. Er worden inspanningen gedaan om de resterende populaties Baudo Guans en hun leefgebied te beschermen.

De Baudo Guans zijn niet alleen prachtige vogels om te observeren, maar ze spelen ook een belangrijke ecologische rol in hun bosecosysteem. Als zaadverspreiders en bestuivers dragen ze bij aan de gezondheid en diversiteit van het bos. Hun behoud is essentieel voor het voortbestaan van deze verbazingwekkende soort en hun boshabitat.
Other names

Penelope ortoni

Cracidae

GALLIFORMES

Baudo Guan

guan d'Orton

古铜冠雉

古銅色冠雉

tamnoglavi guan

guan Ortonův

Chocópenelopehøne

Ortons Sjakohoen

viidakkosaku

Pénélope d’Orton

Ortonguan

Guan di Baudò

チャイロシャクケイ

Ortono penelopė

mørkhodehokko

penelopa brunatna

jacu-do-chocó

Ортонова пенелопа

Guan iz oblasti Baudo

šuan hnedý

Pava de Orton

baudóguan

Orton Guanı

пенелопа брунатна

mustpõsk-lotthoko