Spoorwiekgans (Plectropterus gambensis)

De kolgans is een grote vogel die behoort tot de familie van watervogels Anatidae. Hij komt vaak voor in wetlands en open graslanden in Afrika ten zuiden van de Sahara. De vogel staat bekend om zijn opvallende uiterlijk, gekenmerkt door een zwart-wit verenkleed met bruingrijze vleugels en een lange, scherpe spoor op elke vleugel.

De kolgans is een bedreven zwemmer en staat erom bekend dat hij veel tijd in het water doorbrengt. Hij vestigt zich het liefst in ondiepe wateren zoals moerassen, moerassen en rivieroevers waar hij gemakkelijk kan waden of zwemmen. De vogel kan ook lange afstanden vliegen als hij moet migreren naar andere moerasgebieden tijdens de droogte of het broedseizoen.

De kolgans voedt zich voornamelijk met waterplanten, grassen en af en toe insecten en weekdieren. Ze gebruiken hun lange nek om waterplanten in het water te bereiken en gebruiken hun scherpe snavel om de stengels te breken. Bij het foerageren lopen of zwemmen ze vaak langs de waterkant, waarbij ze hun scherpe gezichtsvermogen gebruiken om veranderingen in de waterstromingen of tekenen van potentiële prooien op te sporen.

Tijdens het broedseizoen vormt de kolgans monogame paren en broedt in kolonies. De mannetjes vertonen vaak baltsgedrag, zoals kopduiken, vleugelslagen en toeteren om vrouwtjes aan te trekken. Het vrouwtje bouwt dan een nest op de grond van grassen en vegetatie, waar ze een legsel van ongeveer 6-8 eieren legt.

De kolgans speelt een essentiële ecologische rol in wetland-ecosystemen, omdat hij door zijn voedselgedrag de groei van watervegetatie helpt beheersen. Door habitatverlies en de jacht op vlees en veren is de populatie Spurrganzen in de loop der jaren echter aanzienlijk afgenomen. De International Union for Conservation of Nature (IUCN) noemt de Spurrwinged Goose als "Minst Zorgwekkend" wat betreft de staat van instandhouding, hoewel hij in sommige regio's als een kwetsbare soort wordt beschouwd.

Concluderend kan gesteld worden dat de kolgans een unieke vogel is met bijzondere kenmerken en gedragingen. Hij speelt een cruciale rol in het behoud van het ecologisch evenwicht van wetland-ecosystemen en is een belangrijk onderdeel van de Afrikaanse diversiteit aan wilde dieren.
Other names

Plectropterus gambensis

Anatidae

ANSERIFORMES

Spur-winged Goose

oca esperonada

距翅雁

距翅雁

ostrugasta guska

pižmovka ostruhatá

Sporegås

Spoorwiekgans

kynsihanhi

Oie-armée de Gambie

Sporngans

Oca dallo sperone

ツメバガン

pentinuotoji žąsis

sporegås

gęsiec

pato-ferrão

Шпорцевый гусь

Ostrugasta guska

ostrožiarka lesklá

Ganso espolonado

sporrgås

Mahmuzlu Kaz

шпорокрил

Wildemakou

toonehani

tüskésszárnyú lúd

Sporönd

piešspārnu zoss

Govussoadjačuonjá

ostrožka