Nandoe (Rhea americana)

De grote reiger, een grote loopvogel, komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Ze behoren tot de familie Rheidae en zijn de grootste vogelsoorten in Zuid-Amerika. Ze zijn vernoemd naar Rhea, de godin van het moederschap in de Griekse mythologie.

De grote reiger kan wel 1,80 meter lang worden en kan tot 90 kilo wegen. Ze zijn zeer geschikt om te overleven in graslanden en savannes, omdat ze heel snel kunnen rennen. Door hun snelheid en behendigheid zijn ze moeilijk te vangen voor roofdieren zoals vossen en slangen.

Het dieet van een grote reiger bestaat uit vegetatie, fruit en insecten. Met hun krachtige snavels kunnen ze gemakkelijk bij wortels en bollen die onder de grond begraven liggen. Ze drinken ook zoveel mogelijk water omdat ze niet veel water nodig hebben.

Tijdens het broedseizoen voeren de mannetjes een uniek baltsend vertoon op, waarbij ze lage, dreunende geluiden maken terwijl ze hun veren uitpuffen. Na de paring legt het vrouwtje haar eieren, die worden uitgebroed door het mannetje. Eenmaal uitgebroed worden de kuikens zes tot acht maanden door de vader verzorgd tot ze sterk en zelfstandig genoeg zijn om voor zichzelf te zorgen.

De grote reiger wordt momenteel niet als bedreigd beschouwd. Habitatverlies en de jacht vormen echter wel een potentiële bedreiging voor hun voortbestaan. Sommige lokale gemeenschappen jagen op de vogels voor hun vlees, veren en eieren. Versnippering van de habitat door uitbreiding van de landbouw en bosbouw brengt deze vogels nog meer in gevaar.

Gezien hun grootte en unieke kenmerken hebben grote karekieten een belangrijke ecologische waarde en spelen ze een belangrijke rol in de voedselketen en de habitat-ecologie van Zuid-Amerika. Daarom is het belangrijk om de nodige stappen te ondernemen om hun bescherming en behoud te garanderen.
Other names

Rhea americana

Rheidae

RHEIFORMES

Greater Rhea

nyandú comú

大美洲鸵

大美洲鴕

veliki nandu

nandu pampový

Nandu

Nandoe

nandu

Nandou d’Amérique

Nandu

Nandù

レア

amerikinis nandu

stornandu

nandu szare

nandu-grande

Обыкновенный нанду

Veliki nandu

nandu pampový

Ñandú común

större nandu

Büyük Rea

нанду великий

nandu

nandu