Amerikaanse Knobbeleend (Sarkidiornis sylvicola)

De krakeend is een grote watervogelsoort die algemeen voorkomt in Zuid-Amerika, Mexico en delen van het Caribisch gebied. Hij behoort tot het geslacht Sarkidiornis en wordt ook wel de Knobbelkopeend genoemd, naar de prominente knobbel of kamvormige uitsteeksels op de snavel van het mannetje, die hem onderscheiden van andere eenden.

Volwassen mannelijke Comb Ducks zijn opvallend groot, met een gewicht tot 1600 gram en een lengte tot 66 cm, terwijl de vrouwtjes iets kleiner zijn. Ze hebben een kastanjekleurig lichaam, witte vleugels en een zwarte buik, met een metallic groene kop, felgele ogen en een knobbelvormige snavel. Vrouwelijke Comb Ducks zien er doffer uit, met bruingrijze of gevlekte veren en kleinere knobbelvormige uitsteeksels op hun snavel. Jonge exemplaren lijken op de vrouwtjes, maar hebben geen knobbels en een gevlekt verenkleed.

Krooneenden komen vooral voor in vochtige habitats zoals moerassen, vijvers en lagunes. Ze staan bekend om hun unieke voedingstechnieken, waarbij ze tot zes meter diep duiken om te foerageren op waterplanten, kleine vissen, schaaldieren en insecten. Ze kunnen zich ook op het land voeden met grassen en zaden. Kameenden zijn zeer sociaal en worden vaak gezien in zwermen tot 50 individuen, behalve tijdens het broedseizoen, wanneer de mannetjes territoriaal worden en hun partner verdedigen.

Tijdens het broedseizoen vertonen mannetjes eenden uitgebreide baltsgedragingen, zoals kopstoten, vleugelslagen en roepen, om vrouwtjes aan te trekken. Eenmaal gepaard, bouwt het vrouwtje een nest op de grond of in een boomholte in de buurt van water, waar ze ongeveer 8-15 eieren legt. Het broeden duurt ongeveer 25-30 dagen en beide ouders broeden en verzorgen om de beurt de jongen, die als kleine, pluizige en gele eendenkuikens uit het ei komen.

Eenden worden niet als wereldwijd bedreigd beschouwd, maar ze worden bejaagd voor hun vlees, eieren en veren en soms gevangen voor de huisdierenhandel. Hun vochtige habitats worden ook bedreigd door habitatverlies, vervuiling en menselijke verstoring. Er zijn inspanningen nodig om hun broed- en foerageergebieden te beschermen en duurzame jacht- en vangstpraktijken te garanderen.
Other names

Sarkidiornis sylvicola

Anatidae

ANSERIFORMES

Comb Duck

ànec bec-crestat americà

美洲瘤鸭

南美瘤鴨

crnoboka patka

pižmovka černoboká

Amerikansk Knopgås

Amerikaanse Knobbeleend

Canard sylvicole

Höckerschnabelente

アメリカコブガモ

kjølnebband

dziwonos czarnoboczny

pato-de-crista

Лесная утка

Američka češljasta patka

hrebenatka hrbozobá

Pato crestudo americano

kamand

Taraklı Ördek

качка американська