Stippeleend (Stictonetta naevosa)

De sproeteend is een unieke watervogelsoort die alleen in Australië voorkomt. Deze soort staat bekend om zijn aparte uiterlijk, met fijne zwarte vlekjes die zijn grijszwarte gevederde lichaam bedekken, wat hem zijn karakteristieke sproeterige uiterlijk geeft. Het is een middelgrote eendensoort, met een lengte tussen de 46-51 centimeter en een gewicht tussen de 550-800 gram.

Sproeteenden komen vooral voor in zoetwaterwetlands, moerassen en meren. Ze geven de voorkeur aan ondiep water en je kunt ze onder water zien duiken om zich te voeden met waterplanten, insecten en schaaldieren. Ze broeden meestal tijdens het natte seizoen, tussen februari en augustus, en hun broedgedrag is vrij uniek omdat ze monogame paren vormen en nestelen in dichte vegetatie op de grond in de buurt van waterlichamen.

Helaas wordt de sprokeend beschouwd als een kwetsbare diersoort vanwege een aantal factoren, waaronder habitatverlies en degradatie, droogte, jacht en predatie door dieren zoals vossen en wilde katten. In een poging om deze vogels te beschermen en te behouden zijn er verschillende programma's opgezet, waaronder het monitoren van hun populaties, bijdragen aan het herstel van hun habitat en het minimaliseren van menselijke verstoring in hun broedgebieden.

Als gevolg van deze beschermingsinspanningen is de populatie Sprokeenden licht toegenomen, maar ze worden nog steeds bedreigd door de hierboven genoemde factoren. Om de bedreiging voor de soort te verminderen, is het belangrijk dat we het publiek bewuster maken van hun kwetsbaarheid en mensen voorlichten over het belang van natuurbehoud. Vrijwilligers kunnen ook helpen met het monitoren en verzamelen van gegevens over de vogels, en Cites (Convention on International Trade in Endangered Species) kan verdere internationale bescherming bieden.

Samenvattend: Sproeteenden zijn zowel ecologisch als cultureel een belangrijke soort en hebben meer bescherming nodig als we hun uitsterven willen voorkomen. We moeten blijven samenwerken om deze vogels en hun leefgebieden te beschermen, zodat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van hun schoonheid en voordelen als onderdeel van ons gevarieerde natuurlijke erfgoed.
Other names

Stictonetta naevosa

Anatidae

ANSERIFORMES

Freckled Duck

ànec pigat

澳洲斑鸭

點斑鴨

pjegava utva

kachnovec vlnkovaný

Spættet And

Stippeleend

tuhkasorsa

Stictonette tachetée

Affengans

Anatra lentigginosa

ゴマフガモ

šlakuotoji antis

fregneand

pstrokaczka

pato-sardento

Крапчатая утка

Pirgava patka

vlnkavka zobatá

Pato pecoso

vattrad and

Benekli Kara Ördek

пато

kiripart

gyöngyös réce