Kaapse Casarca (Tadorna cana)

De Zuid-Afrikaanse Bergeend, ook bekend als Tadorna cana, is een watervogelsoort die algemeen voorkomt in Zuid-Afrika, Namibië en Botswana. Hij staat bekend om zijn unieke uiterlijk en interessante gedrag.

De bergeend ziet er opvallend uit, met een mix van grijze, witte en zwarte veren. Hij heeft een lange, krachtige snavel waarmee hij insecten, week- en schaaldieren vangt. De mannetjes zijn iets groter dan de vrouwtjes, met een gewicht tot 1,5 kg, terwijl de vrouwtjes over het algemeen minder wegen, tot 1,3 kg.

De vogel is geclassificeerd als een niet-migrerende soort, hoewel hij af en toe kan verhuizen om een geschikte broedplaats of waterbron te vinden. Ze komen vaak voor in de buurt van zoetwatermeren, rivieren en wetlands.

Het is een intelligente en sociale vogel die in groepen leeft, waardoor hij beter beschermd is tegen roofdieren. Ze leven in paren en vormen een band voor het leven. Ze communiceren door verschillende geluiden, zoals toeteren, fluiten en sissen.

De Zuid-Afrikaanse Bergeend broedt tijdens het regenseizoen en in tegenstelling tot de meeste eenden bouwen ze geen nest. In plaats daarvan zoeken ze een geschikte holte, zoals een rots of een holte in een boom, om hun eieren in te leggen. Ze leggen 6-12 eieren per legsel, met een incubatietijd van ongeveer 32 dagen.

De Zuid-Afrikaanse bergeend is in aantal afgenomen door het verlies van habitat en vervuiling, wat heeft geleid tot een beperking van zijn verspreidingsgebied en een negatieve invloed heeft op zijn broedsucces. Als reactie hierop zijn er verschillende beschermingsmaatregelen genomen om de populatie en habitat te behouden, waaronder maatregelen om broedplaatsen te beschermen, vervuiling te verminderen en jachtbeperkingen af te dwingen.

Samenvattend is de Zuid-Afrikaanse Bergeend een fascinerende vogel met unieke fysieke kenmerken, intelligent sociaal gedrag en interessante broedpatronen. Hij is een cruciaal onderdeel van het ecosysteem en draagt bij aan de insectenbestrijding en het onderhoud van wetlands. Moge zijn behoudsinspanningen doorgaan om zijn voortbestaan op lange termijn te garanderen.
Other names

Tadorna cana

Anatidae

ANSERIFORMES

South African Shelduck

ànec sud-africà

灰头麻鸭

灰頭麻鴨

južnoafrička utva

husice šedohlavá

Sydafrikansk Gravand

Kaapse Casarca

kapinsorsa

Tadorne à tête grise

Kapgans

Casarca del Sudafrica

ネズミガシラツクシガモ

pilkagalvė urvinė antis

kapprustand

kazarka szarogłowa

tadorna-africana

Сероголовый огарь

Kapska utva

kazarka sivohlavá

Tarro sudafricano

gråhuvad rostand

Gri Başlı Angıt

огар сіроголовий

Kopereend (Bergeend)

kapi tulipart

szürkefejű ásólúd