Witrugeend (Thalassornis leuconotus)

De witoogeend, ook wel bekend als de witoogeend, is een watervogel die behoort tot de familie van eenden, zwanen en ganzen. Deze eenden zijn middelgroot en genoemd naar de witte vlek veren op hun rug die contrasteert met hun donkerbruine verenkleed. Ze komen voor in Afrika ten zuiden van de Sahara, Madagaskar en Zuid-Azië.

Witkopeenden hebben een opvallend uiterlijk met een gestroomlijnd lichaam, een grote kop en een korte nek. Ze hebben een kleine spitse snavel die perfect is om zich te voeden met kleine schaaldieren, weekdieren, waterplanten en insecten. In tegenstelling tot andere eenden kan deze soort niet goed vliegen en geeft meestal de voorkeur aan rennen of zwemmen. Ze hebben sterke poten met grote poten met zwemvliezen die hen helpen om zich met hoge snelheid door het water voort te bewegen.

De mannetjes en vrouwtjes van deze soort zien er ongeveer hetzelfde uit, hoewel de mannetjes meestal een iets groter lichaam hebben. Tijdens het broedseizoen maakt het mannetje het vrouwtje het hof door zijn witte veren te laten zien en met zijn kop te wiebelen. Als er eenmaal een succesvol paar is gevormd, bouwen ze een nest van riet en gras aan de waterkant. Het vrouwtje legt ongeveer acht tot twaalf eieren die na ongeveer vier weken uitkomen. Beide ouders beschermen en verzorgen de kuikens tot ze oud genoeg zijn om het nest te verlaten.

Eenden leven in zoetwaterhabitats zoals moerassen, rivieren en vijvers. Ze zijn ook te vinden in door de mens aangelegde waterbronnen zoals rijstvelden en geïrrigeerde velden. Deze eenden zijn sociale dieren en worden vaak in groepen aangetroffen. Ze hebben zich ongelooflijk aangepast aan hun habitat en hebben unieke gedrags- en morfologische aanpassingen ontwikkeld waardoor ze goed gedijen in hun aquatische omgeving.

Helaas worden witkopeenden bedreigd door habitatverlies als gevolg van drooglegging van wetlands en menselijke oprukking. Ook overbejaging en het rapen van eieren hebben invloed op hun populaties. Witrugeenden worden door de International Union for Conservation of Nature beschouwd als een soort die de minste zorgen baart, maar ze moeten nog steeds beschermd worden om te kunnen overleven. Al met al zijn deze eenden fascinerende wezens met unieke kenmerken en een lust voor het oog in de natuur.
Other names

Thalassornis leuconotus

Anatidae

ANSERIFORMES

White-backed Duck

ànec cabusset

白背鸭

白背鴨

mala utva

kačenka bělohřbetá

Lappedykkerand

Witrugeend

lampisorsa

Dendrocygne à dos blanc

Weißrücken-Pfeifgans

Anatra dorsobianco

コシジロガモ

baltanugarė antis

hvitryggand

pokraczka

pato-de-dorso-branco

Белоспинная утка

Beloleđa patka

stromárka jarabá

Pato dorsiblanco

vitryggig and

Ak Sırtlı Ördek

стромярка

Witrugeend

püttpart

vöcsökréce