Grote Tinamoe (Tinamus major)

De Grote Tinamou komt oorspronkelijk uit Midden- en Zuid-Amerika. Het is een relatief grote vogel, die tot 18 centimeter lang kan worden en tot 2,5 kilo kan wegen. De grote blinde vleermuis is lid van de Tinamidae familie en wordt in veel regio's van Zuid-Amerika beschouwd als een jachtvogel.

Deze vogel is meestal bruin van kleur, met een kenmerkende witte keel en borst. De poten en voeten zijn olijfkleurig en de snavel is geelgroen. De grote tino is een vogel die voornamelijk op de grond leeft, met korte vleugels waarmee hij kan opstijgen en korte afstanden kan vliegen als hij bedreigd wordt.

De grote tinoemoes staat bekend om zijn unieke en angstaanjagende roep, die vaak weerklinkt in de bossen waarin hij leeft. Zijn dieet bestaat voornamelijk uit vruchten en insecten, hoewel hij ook kleine amfibieën en reptielen eet.

Grote Tinamoes zijn monogaam en paren voor het leven. Ze bouwen hun nesten meestal op de grond, waarbij het mannetje en vrouwtje om beurten de eieren uitbroeden. De kuikens komen na ongeveer drie weken uit het ei en kunnen binnen een dag zelfstandig lopen en foerageren.

De Grote Tinamou is een belangrijke voedselbron voor veel inheemse volken in de regio's waar hij leeft. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol in het ecosysteem door zaden te verspreiden en insectenpopulaties onder controle te houden.

Hoewel de Grote Tinamou niet als bedreigd wordt beschouwd, wordt zijn leefgebied bedreigd door ontbossing en uitbreiding van de landbouw. Er worden pogingen ondernomen om de soort en zijn leefgebied te beschermen, waaronder het instellen van beschermde gebieden en het bevorderen van duurzaam landgebruik.

Over het geheel genomen is de Grote Tinamou een unieke en belangrijke vogelsoort, met een fascinerende ecologie en culturele betekenis. Het voortbestaan van deze soort hangt af van voortdurende inspanningen voor natuurbehoud en het behoud van zijn natuurlijke habitat.
Other names

Tinamus major

Tinamidae

TINAMIFORMES

Great Tinamou

tinamú olivaci

大䳍

大(共鳥)

maslinasti tinamu

tinama větší

Stor Tinamu

Grote Tinamoe

isotinami

Grand Tinamou

Großtinamu

Tinamo grosso

オオシギダチョウ

didysis tinamas

stortinamu

kusacz duży

inhambu-serra

Большой тинаму

Veliki tinamu

tinama veľká

Tinamú oliváceo

större tinamo

Büyük Tinamu

тинаму великий

suurtinamu

nagy tinamu