Prairiehoen (Tympanuchus cupido)

De Greater Prairie Chicken, ook wel Tympanuchus cupido genoemd, is een vogelsoort die behoort tot de familie van de korhoenders. Deze indrukwekkende vogels komen al duizenden jaren voor, maar helaas worden ze nu als bedreigd beschouwd door habitatverlies, jacht en andere factoren.

De Greater Prairie Chicken is een fascinerende vogel met een uniek baltsritueel. Tijdens het broedseizoen verzamelen de mannetjes zich in specifieke gebieden die bekend staan als leks om hun indrukwekkende veren te laten zien en luidruchtig te roepen. De mannetjes voeren ook uitgebreide dansen uit waarbij ze springen, hun borst vooruitsteken en rondparaderen in een poging om vrouwtjes aan te trekken. Dit baltsgedrag wordt vaak een "boerendans" genoemd.

Deze vogels zijn relatief groot, ze worden ongeveer 17-18 inch lang en hebben een spanwijdte van 28-30 inch. Ze zijn ook erg zwaar, met een gewicht tot 2,5 pond.

Greater Prairie Chickens komen voornamelijk voor in de Great Plains van Noord-Amerika, met name in hooggras prairies, savannes en sagebrush habitats. Deze habitats bieden de vogels dekking, voedsel en nestplaatsen die ze nodig hebben om te overleven.

Helaas heeft het verlies van habitats geleid tot een afname van de populaties van de Greater Prairie Chicken. Landbouw, verstedelijking en andere menselijke activiteiten hebben prairiehabitats gefragmenteerd en vernietigd, waardoor het voor de vogels moeilijk is om geschikte broedgebieden te vinden. Ook de jacht heeft een rol gespeeld in de achteruitgang van de soort. Jarenlang werd er op deze vogels gejaagd voor hun vlees en veren, en hun populaties hebben zich nooit volledig hersteld.

Er worden momenteel inspanningen geleverd om de populaties van de Greater Prairie Chicken te behouden en te beschermen. Natuurbeschermingsorganisaties werken aan het herstel en de uitbreiding van prairiehabitats, terwijl ze ook het publiek voorlichten over het belang van deze vogels. Met voortdurende inspanningen hoopt men dat Greater Prairie Chickens weer zullen gedijen in Noord-Amerika.
Other names

Tympanuchus cupido

Phasianidae

GALLIFORMES

Greater Prairie Chicken

gall de les praderies gros

草原松鸡

大草原榛雞

prerijska lještarka

tetřívek prériový

Præriehøne

Prairiehoen

preeriakana

Tétras des prairies

Präriehuhn

Gallo prataiolo maggiore

ソウゲンライチョウ

didysis prerinis tetervinas

storpræriejerpe

preriokur dwuczuby

galo-das-pradarias-grande

Большой степной тетерев

Velika prerijska koka

kupido prériový

Gallo de las praderas grande

större präriehöna

Büyük Çayır Tavuğu

тетерук лучний

preeriapüü

nagy prérityúk

lielais prēriju rubenis